செவ்வாய், 18/01/22, 5:00 PM
Welcome, Guest
Home » Articles » பெண்கள் உலகம் [ Add new entry ]

Entries in section: 24
Shown entries: 1-24

குழந்தை வளர்ப்பு | Views: 2026 | Date: 22/05/10 | Comments (0)

செய்முறை
சமையல் கலை | Views: 2637 | Date: 21/07/09 | Comments (2)

செய்முறை
சமையல் கலை | Views: 1777 | Date: 21/07/09 | Comments (0)

தரமான நெயில் பாலிஷ்களை மட்டுமே உபயோகிக்க வேண் டும். அப்போது தான் நகத் திற்கு எவ்வித பாதிப்பும் வராது. நெயில் பாலீஷ் வாங்கும் போது உங்கள் நிறத்திற்கு ஏற்ற கலராக பார்த்து தேர்ந் தெடுங்கள்.

ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் முதலில் பிடித்தது அவர்களின் முகம் ஒன்றே. குரங்கிற்கு அதன் முகத்தின் மீது அலாதிப் பிரியம் இருக்கும். அந்த அளவிற்கு முகம் என்பது முக்கியமான ஒன்று என்பதில் மறு கருத்தே இல்லை.